IMPLANTA LA TEVA FRANQUÍCIA AL MARROC

Inversors marroquins sol·liciten a FranquiShop oportunitats de negoci en franquícia per al desenvolupament en el seu país.

Estimat Franquiciador,

En primer lloc, espero que tant vostè com la seva família i col·laboradors es trobin bé i hagin pogut gaudir d'uns dies de descans durant les vacances.

Com ja sap, FranquiShop té com a objectiu fonamental fomentar l'expansió de cadenes de franquícies, tant a nivell nacional com internacional, organitzant fires de franquícia i posant  a disposició dels nostres clients altres eines com el màrqueting digital, serveis de mailing o el nostre portal de franquícies: www.franquishop.com.

Concretament en l'àmbit internacional, ens hem associat amb AZANCOT Y ASOCIADOS ABOGADOS, despatx professional dedicat a l'assessorament jurídic internacional amb implantació al mercat marroquí, en el qual compta amb estructura permanent i àmplia experiència empresarial. Recentement ha signat un acord de col·laboració amb la CONFEDERACION GENERAL DE EMPRESARIOS DE MARRUECOS (CGEM), amb l'objectiu de cercar oportunitats de negocis entre empreses, promoció d'inversions i enfortiment de les relacions entre Espanya i el Marroc.

Considerem que el Marroc és un país amb un alt potencial per a les franquícies espanyoles, no només per les elevades taxes de creixement d'aquest país, que el situen com un mercat emergent, sinó per la notorietat i reconeixement que les marques espanyoles tenen entre la seva població.

En aquest sentit, fruit de la nostra col·laboració amb les principals autoritats administratives i organitzacions empresarials marroquines, així com amb qualificats professionals locals, hem identificat una sèrie de grups empresarials i inversors amb interès real en la implantació de franquícies espanyoles al Marroc.

Sense perjudici de les dificultats que representa la situació actual, creiem que és un bon moment per abordar processos d'internacionalització, que no només incrementen la notorietat d ela marca, sinó que també permeten diversificar riscos.

En el cas que la seva empresa estigui interessada en la implantació al Marroc, li agraïríem que ens ho indiqués a fi d'establir una possible col·laboració en aquest sentit.

Agraïnt-li la seva atenció, rebi una cordial salutació.

Prudencio Martínez-Franco
CEO FranquiShop