Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic Next Generation EU

27/12/2022

Objectius

L'objecte es la regulació de la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall i de diversos serveis (veure llistat CNAE, al final) amb la finalitat d'impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Beneficiaris i requisits

Els destinataris seran persones autònomes, petites i mitjanes empreses comercials titulars d’un establiment de comerç al detall i les entitats associatives de comerç i associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. L’activitat principal del negoci haurà de correspondre a alguna de les activitats incloses als CNAE 45 o 47 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

En l'àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya i haurà d'ajuntar en el formulari de sol·licitud la Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (https://autodiagnosi.ccam.cat/ ) del CCAM.

Les solucions tecnològiques han d'estar com a mínim en llengua catalana.

Actuacions subvencionables

En l’àmbit dels autònoms i PIMES es consideraran subvencionables els projectes següents:

1)   Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra, es subvencionaran despeses relacionades amb:

  1. La millora de l'atenció, relació i coneixement de la clientela, i la seva fidelització mitjançant l'ús de noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada
  2. Despeses per fomentar la omnicanalitat dels models de negoci i la millora de l'experiència de compra en l'entorn digital, creació d'una botiga online
  3. Despeses relacionades amb la implementació de solucions 
  4. Despeses per al desenvolupament d'aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils o altres dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.
  5. Despeses de contractació de serveis d'assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d'assessors i assessores tecnològiques del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.

2)  Despeses referides a la transformació del punt de venda:

  1. Digitalització de la gestió del comerç.
  2. Transformació digital del comerç no sedentari
  3. Aplicació de noves tecnologies en el punt de venta per millorar i actualitzar el procediment de pagament i evitar cues i aglomeracions.
  4. Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l'establiment físic: balances, ordinadors, tauletes, etc.  sempre que siguin per a ús directe de l'establiment o de la seva clientela
  5. Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR... )
  6. Implantació d'etiquetes electròniques RFID
  7. Sistemes de comptadors de persones
  8. Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)

  3)    Despeses relatives a la sostenibilitat i a l'economia circular:

   1. Inversions per disminuir el consum d'envasos i adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l'impacte mediambiental de la distribució comercial, lliuraments i devolucions, sobretot per al que fa referencia a l'últim quilòmetre.
   2. Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana

   

  Procedimiento de concesión

  Es el de concurrencia competitiva, vinculada a la puntuación obtenida mediante los criterios de valoración establecidos.

   

  Cuantía

  Aportación única por beneficiario de hasta el 80% de los gastos subvencionables, con un máximo de 75.000 euros y una inversión mínima de 2.000 euros.


  Plazo

  Del 15 de diciembre de 2022 al 19 de enero de 2023 a las14:00 horas

   

  Documentación complementaria a la solicitud por autónomos y empresas

  • Anexo de datos específicos según modelo
  • Certificado de situación censal de la Agencia Tributaria.
  • Documento oficial que acredite el número de trabajadores a fecha 30/09/2022: RLC (recibo de liquidación de cotizaciones) o RNT (relación nominal de trabajadores) de la Seguridad Social.
  • La autodiagnosis TIC (https://autodiagnosi.ccam.cat/ ) del CCAM

  Para obtener información completa de procedimientos, dirigiros a: info@franquiciescat.org

  Recordad que el plazo de presentación termina el 19 de enero de 2023 a las 14.00 horas.


  Listado CCAE-2009 subvencionables:

  (Clasificación catalana de actividades económicas)

  45 Venta y reparación de vehículos a motor y motocicletas

  451 Venta de vehículos a motor

  4511 Venta de automóviles y vehículos de motor ligero

  4519 Venta de otros vehículos de motor

  452 Mantenimiento y reparación de vehículos a motor

  4520 Mantenimiento y reparación de vehículos a motor

  453 Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor

  4531 Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos a motor

  4532 Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos a motor

  454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas, y de sus repuestos y accesorios

  4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas, y de sus repuestos y accesorios

   

  47 Comercio al detalle, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas

  471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados

  4711 Comercio al por menor, con predominio de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos no especializados

  4719 Otros tipos de comercio al por menor en establecimientos no especializados

  472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados

  4721 Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados

  4722 Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados

  4723 Comercio al por menor de pescado y marisco en establecimientos especializados

  4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados

  4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados

  4726 Comercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos especializados

  4729 Comercio al por menor de otros tipos de productos alimenticios en establecimientos especializados

  473 Comercio al por menor de combustibles para la automoción en establecimientos especializados

  4730 Comercio al por menor de combustibles para la automoción en establecimientos especializados

  474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en establecimientos especializados

  4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados

  4742 Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

  4743 Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados

  475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados

  4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados

  4752 Comercio al por menor de ferretería, pinturas y vidrio en establecimientos especializados

  4753 Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos especializados

  4754 Comercio al por menor de electrodomésticos en establecimientos especializados

  4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados

  476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados

  4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados

  4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados

  4763 Comercio al por menor de grabación de música y vídeo en establecimientos especializados

  4764 Comercio al por menor de artículos de deporte en establecimientos especializados

  4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados

  477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados

  4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados

  4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados

  4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados

  4774 Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados

  4775 Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados

  4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para animales domésticos en Establecimientos especializados

  4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados

  4778 Comercio al por menor de otros tipos de artículos nuevos en establecimientos especializados

  4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos especializados

  478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos

  4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos

  4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercados ambulantes

  4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos

  479 Comercio al por menor fuera de establecimientos, excepto en puestos de venta y mercadillos

  4791 Comercio al por menor por correspondencia y por Internet

  4799 Comercio al por menor de otros tipos fuera de establecimientos, excepto en puestos de venta y mercadillos

  Per a més informació sobre tramitació:

  info@franquiciescat.org