Comunicat urgent sobre noves subvencions

27/04/2020

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat convoca uns ajuts pe r al rellançament de l'activitat econòmica de 9.000.000 d'euros.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat convoca, amb caràcter immediat, uns ajuts per al rellançament de l'activitat econòmica de 9.000.000 d'euros, destinada a:

Beneficiaris: Autònoms i Pimes del sector del comerç al menor, artesania, moda i serveis, com ara: tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de menjar preparat i càteringsperruqueries, salons d'estètica i bellesatintoreries i bugaderies, serveis de reparacions, bars i restaurants, sempre que es tracti de locals a peu de carrer.

Les línies d'ajut que es posen a disposició són les següents:


REACTIVACIÓ DEL NEGOCI

Ajuts fins el 100% de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.

Són subvencionables qualsevol despesa (feta o per fer) del 2020, com lloguer del local, digitalització, fires, equipaments varis, etc., que ajudin a reactivar el negoci.

No són subvencionables sous i salaris, subministres, amortitzacions i rentings i despeses de viatges.

És tindrà en compte la suspensió de l'activitat o bé el decreixement de la facturació de, com a mínim, el 70% en els mesos de març i abril respecte l'any anterior.


OBERTURA/REFORMES de LOCALS COMERCIALS

Ajuts fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Àmbit 1. Recuperació de locals buits - obertures. Obertura d'un local durant l'any 2020 i ser titular de la compra, lloguer, traspàs o concessió + despeses d'obertura (obres, pintura, lampisteria, aire condicionat...).

Àmbit 2. Reformes d'establiments. Realitzar reformes en un local ocupat durant un mínim de 10 anys. Es subvencionen despeses derivades de la reforma (no inclou mobiliari ni maquinària).


IMPORTANT: Les sol·licituds que reuneixin les condicions, s'aniran aprovant PER ORDRE D'ENTRADA fins a exhaurir la partida destinada a l'efecte. I són compatibles amb altres ajudes i subvencions de l'Administració.

Demani informació URGENT a info@acf.cat o al telèfon de l'ACF: 932553122 

TOTS ELS FRANQUICIATS PODEN SOL·LICITAR-LA A TÍTOL INDIVIDUAL I LES EMPRESES FRANQUICIADORES PIMES PELS SEUS LOCALS PROPIS, RADICATS A CATALUNYA.