El departament tecnològic de Disgol Group s’expandeix amb Big Data i Business Analytics.

30/01/2019

Com a soci de Disgol Grup, DULDI també millorarà així la seva Business Intelligence i podrà oferir més i millors serveis als seus clients.

Big Data és un concepte relatiu que s’utilitza per parlar de grans i complicades quantitats de dades que requereixen d’aplicacions específiques per a tractar-les. Amb aquestes aplicacions específiques podem treure el màxim valor a cada dada i transformar-la en informació valuosa.

A Disgol Group, al qual pertany el nostre soci DULDI, al llarg dels darrers mesos ens hem centrat en la gestió i el maneig de la informació en les diferents divisions del grup. Tota aquesta feina ha fet que el departament de tecnologia s’expandeixi afegint-hi Big Data i Business Analytics. Gràcies a la mecànica de treball que tenim actualment al departament, amb autodirecció i interfuncionalitat, la creació d’aquesta nova àrea està resultant molt prolífic. Podem millor tots els processos que estem duent a terme actualment i permet crear noves estratègies en el mercat, així com complementar tots els departaments que hi ha en les diferents divisions de Disgol Group.

Actualment comptem amb la Raquel Ranchal com a responsable d’aquesta àrea de Big Data i Business Analytics, recolzada pel Sergio de Antón Hinojar, que continua encapçalant el departament tecnològic amb la resta de companys, tots ells altament qualificats.

Els principals objectius del departament se centraran en donar més valor a tota la informació que tenim. Millorar el nostre Business Intelligence amb una robusta aplicació i arquitectura de dades serà un punt clau per poder oferir un major ventall de serveis als nostres clients.