El sistema de franquícies ja té un nou Codi Deontològic

13/09/2017

El Codi pretén integrar encara més les disposicions que reflecteixen la contínua experiència entre franquiciador i franquiciat.

El Codi pretén integrar encara més les disposicions que reflecteixen la contínua experiència entre franquiciador i franquiciat en els països dels seus socis, així com complir amb les recomanacions de la Comissió Europea en matèria d'autoregulació

Aquest Codi Deontològic, que va ser escrit originalment en 1972 i revisat el 1992 per reflectir l'evolució de la franquícia en el mercat, ha estat ara actualitzat, per tal de poder seguir sent d'utilitat per aquest sistema de negoci en constant desenvolupament i regular més estretament les relacions de confiança entre franquiciador i franquiciat, que estan basades en l'equitat, la transparència i la lleialtat.

El nou Codi Deontològic Europeu de la Franquícia ha actualitzat els seus principis, que són aplicables en totes les etapes de la relació de franquícia, tant en la fase precontractual c om a la contractual i la post-contractual, en els quals es recullen aspectes essencials com la "Definició de Franquícia" (el saber fer), els "Principis Rectors" (compromisos del franquiciador i del franquiciat), "Reclutament, Publicitat i Divulgació" (lliures d'ambigüitat i declaracions enganyoses), la "Selecció de franquiciats", el "Contracte de Franquícia" i el "Codi Deon tològic i la Master Franquícia".

El Codi, que és vinculant per a tots els membres de l'EFF, ha estat aprovat per totes les Associacions que integren la Federació Europea de la Franquícia.