Entrada en vigor de la Llei de Secrets Empresarials

20/03/2019

RSM Spain ens explica el detall d'aquesta norma, com afecta a les empreses i com han d'actuar.

El passat 21  de febrer de 2019 es va publicar al BOE la Llei 1/2019, de 20 de febrer de 2019, de Secrets Empresarials, l'entrada en vigor de la qual fou el 13 de març de 2019.

L'objectiu d'aquesta norma és el de protegir el secret empresarial.


Què s'entén per secret empresarial?

Qualsevol informació o coneixement, inclòs el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer, que reuneixi les següents condicions:

  • Ser secret, és a dir, que la informació no sigui generalment coneguda, ni sigui fàcilment accessible per a les persones pertanyents als cercles en els quals normalment s'utilitzi aquesta informació. 
  • Tenir un valor empresarial, ja sigui real o potencial, precisament per ser secret, i
  • haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo en secret.

Per exemple, són secrets empresarials els procediments de fabricació, les invencions no patentades, fórmules, algoritmes, llistes de clients i proveïdors, plans de negoci, estratègies de màrqueting, etc.

Amb l'avenç tecnològic, cada cop és més fàcil que tercers no autoritzats accedeixin als secrets empresarials i en facin un ús il·lícit. En ocasions, són els propis treballadors d'una empresa els que poden posar en risc la confidencialitat dels secrets empresarials, ja sigui de manera voluntària o incoluntària. 


Com afecta aquesta llei a la informació secreta de les empreses?

La llei faculta a les empreses perquè portin a terme accions de defensa dels secrets empresarials en el cas que un tercer utilitzi informació secreta de forma il·lícita, en perjudici del titular legítim d'aquesta (per exemple, l'inici de procediments judicials contra l'infractor). 


Cal que les empreses duguin a terme algun tipus d'acció?

Perquè els mecanismes de protecció previstos a la llei siguin efectius, és necessari que l'empresa hagi adoptat una sèrie de mesures raonables per mantenir la informació secreta. És indispensable dur a terme auditories de la informació amb la finalitat d'identificar els riscos i amenaces, revisar contractes amb proveïdors, partners, treballadors, així com les pàgines web corporatives i les xarxes socials, per determinar si s'està difonent informació secreta, ja que si fos el cas l'empresa no podrà invocar la protecció que concedeix aquesta llei. 

Així mateix, és necessari que els treballadors estiguin informats i entenguin la importància de tractar diligentment i de forma responsable els secrets empresarials. És també essencial que els treballadors sapiguen com actuar en cas de detectar un ús il·lícit dels secrets empresarials. 


Com et podem ajudar?

Els nostres experts us poden ajudar a protegir els secrets empresarials de la vostra empresa. Mitjançant un anàlisi exhaustiu podem identificar els riscos i les amenaces que comprometen la confidencialitat dels secrets empresarials i us acompanyaran en el disseny i la implementació de les mesures de protecció necessàries. 

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres experts en Dret Tecnològic:

RSM Spain
Entença 325-335, 1a planta
08029 Barcelona
Tel. +34 93 418 47 47
Email: illeberia@rsm.es