Es doblen les obres de reforma de la llar aquest estiu com a alternativa a les vacances

21/08/2020

Aquí tu Reforma, líder en la reforma i rehabilitació d'habitatges, ha rebut més de 700 peticions de pressupost al juliol, un 56% més que al mateix període de l'any anterior.


Les reformes de cuines i reformes parcials que inclouen cuina i habilitació d'espais exteriors suposa un 60% de les peticions totals rebudes a Aquí tu Reforma, líder en la reforma i rehabilitació d'habitatges i soci de l'AFC (Associació Franquícies Catalunya). El nombre de reformes integrals creix, representant 25%.

Durant l'època de confinament, les famílies espanyoles han passat un llarg període de temps a casa, motiu pel qual una gran part d'aquestes famílies valoren la necessitat de realitzar certs canvis. Tant és així, que les obres de reforma de la llar durant l'estiu d'aquest mateix any són el doble que en el mateix període de 2019. Moltes famílies han fet una inversió en reformes, com a alternativa a les vacances, amb la finalitat d'adaptar els habitatges a les noves necessitats que no s'havien plantejat abans de la crisis de la COVID-19.

Francisco Morán, CEO de Aquí tu Reforma, líder en la reforma i rehabilitació d'habitatges, indica que “s'han disparat el nombre de peticions de reformes després del confinament, amb 712 sol·licituds de pressupostos, la qual cosa suposa un 56% més respecte el mateix període de l'any anterior i un 9% més que al juny, mes en el qual ja es va començar a experimentar un creixent interès en reformar l'habitatge”.

Les reformes més sol·licitades són cuines i reformes parcials que inclouen cuina i habilitació d'espais exteriors, ue suposen al voltant d'un 60% de les peticions totals. Les reformes integrals han experimentat un creixement representant fins a un 25% del total de sol·licituds. "També, tot i que en menor mesura, hem rebut peticions d'altres clients que estan interessats en banys i en millorar l'aïllament tèrmic de l'habitatge", destaca Morán.

Al llarg del darrer mes de juliol, la companyia ha signat un total de 76 obres i s'ha incrementat el tiquet mig a 25.300 euros.

“Quan va acabar el confinament vam rebre més peticions de cione si banys, però al juliol s'ha disparat el nombre de reformes integrals, ja que hi ha més confiança en què no es torni a produir un nou confinament", assegura l'Enric Aparici, director general de Aquí tu Reforma. A més, explica que "per norma general, el més comú és finançar les obres mitjançant estalvi previ. En canvi, en els darrers mesos hi ha hagut una tendència a finançar total o parcialment la reforma de manera externa, ja que així el client no ha d'invertir tots els seus estalvis de cop".