Escandinava Electricitat permet modificar la potència contractada sense despeses derivades

03/04/2020

Promoció especial durant la crisi causada pel COVID-19: estudi gratuït i baixada de potència.

 

Durant aquesta crisi excepcional causada pel COVID-19, Escandinava d'Electricitat pren mesures per contribuir encara més a la reducció del cost de la factura del subministrament elèctric.

Per aquest motiu, permetrà als seus clients disminucions de potència amb independència que hagin realitzat modificacions durant l'últim any i posteriors augments després de la normalització de la situació.

Quant als costos derivats d'aquestes operacions (accés i enganxament), Escandinava d'Electricitat no cobrarà drets d'enganxament en les disminucions de potència que se sol·licitin durant l'estat d'alarma. Així mateix, aquells clients d'Escandinava d'Electricitat que hagin disminuït potència durant aquest període, podran augmentar potència fins a la contractada abans de la disminució, sense cap cost d'enganxament ni d'accés, una vegada finalitzi l'estat d'alarma i durant un període encara per determinar.

Els recordem que, si les disminucions de potència impliquen un canvi de tarifa d'accés que doni lloc a un canvi de l'equip de mesura (suposat de subministraments amb tarifa 3.0A que no mantinguin almenys un període amb potència superior a 15 kW), aquesta distribuïdora, i pel que s'indica, no pot garantir que aquest canvi pugui ser executat.

Escandinava d'Electricitat, Energia Verda 100% i sense permanencies ni lletres petites.