I Observatori del Mercat de l'Habitatge a Catalunya

19/07/2018

El preu mitjà d'una casa a Catalunya es troba un 38% per sobre del pressupost mitjà que s'està disposat a pagar

Es registra un increment de transaccions i de preu en els habitatges que es troben en la perifèria i l'extraradi mentre que l'oferta al centre de les ciutats roman estable.

La inversió mitjana prevista per a la compra se sitúa en els 217.995 € mentre que el preu mitjà per a la venda és de 300.147 €.

La gestió financera de la compra d'un habitatge preocupa més als catalans que a la resta dels espanyols.

CENTURY21 Espanya, la major xarxa d'intermediació immobiliària del món, presenta el “I Observatori del Mercat de l'Habitatge a Catalunya”, una iniciativa que no només posa de manifest la realitat actual del sector immobiliari al nostre país sinó que a més pretén ser una eina que ajudi als agents immobiliaris a dotar-se de les eines necessàries per actuar de forma precisa davant un nou tipus de consumidor, avui més exigent i que demanda un servei més personalitzat.

El motiu pel qual des de CENTURY21 hem dut a terme aquest estudi és poder centrar el debat del sector immobiliari en les persones, els seus desitjos i les seves necessitats. Amb els resultats obtinguts, els que formem part del sector immobiliari tenim l'oportunitat de proporcionar als catalans una resposta eficaç a les seves demandes”, comenta Ricardo Sousa, CEO de CENTURY21 per a Espanya i Portugal. “El mercat immobiliari es troba en permanent evolució i els experts en aquest sector hem de saber com adaptar-nos al que el consumidor d'avui necessita”, afegeix Sousa.

De forma addicional, amb la publicació d'aquest Informe la xarxa CENTURY21 pretén donar llum a la situació actual del sector de l'habitatge a Catalunya, i en el qual es reflecteixen les tendències, actituds i opinions tant de compradors i venedors com d'arrendataris i arrendadors pel que fa a les característiques dels habitatges i els factors emocionals que comporten el canvi de llar en aquesta regió.

A través del I Observatori del Mercat de l'Habitatge a Catalunya, la companyia posa de manifest una realitat del sector immobiliari que presenta múltiples contrastos. Després de la preferència per part dels catalans d'un habitatge propi o de lloguer, l'estudi demostra que el 86% dels catalans entrevistats, que han estat buscant un habitatge en l'últim any, prefereix viure en una casa de la seva propietat.

Aquestes dades confirmen que el somni de la majoria dels catalans segueix sent la compra d'una propietat. Les motivacions per les quals els residents a Catalunya prefereixen un habitatge en propietat són principalment dues, la primera raó assenyalada per gairebé la meitat els catalans entrevistats (49 %) és que l'habitatge en propietat suposa per a ells una inversió de futur, mentre que la mitjana nacional se situa dos punts per sota amb el 47 %, seguida del desig de crear una llar pròpia (40 %), enfront del 49 % de la mitjana nacional.

 El lloguer es percep com una fórmula temporal a l'espera de poder tenir els recursos suficients per escometre la compra d'un habitatge. Solament un 14% dels entrevistats que han estat buscant un habitatge prefereix una casa en lloguer, decisió que es basa en dos motius principals, el fet de resultar una opció més assequible al no comptar amb capacitat econòmica per comprar (53 %) i, en segon lloc, per la flexibilitat que ofereix el poder canviar de lloc de residència (40 %).