L'ACF, inscrita al registre de grups d'interès de la Generalitat

28/11/2018

Ara l’ACF gaudeix d'avantatges a l'hora de relacionar-se amb l'Administració i d'accedir a informació.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha inscrit l’Associació Catalana de Franquiciadors (ACF) oficialment com a grup d’interès, d’acord amb el previst per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L’ACF queda englobada en la categoria de sector empresarial i de base associativa, en la subcategoria d'empreses i grups d’empreses.

Amb aquest reconeixement de la representativitat de l’Associació Catalana de Franquiciadors, l'ACF disposa -segons preveu la Llei- d’avantatges a l’hora de relacionar-se amb l’Administració i el sector públic i d’accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives. El registre de “grups d’interès” accepta persones físiques o jurídiques amb activitats susceptibles d’influir directa o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.