L'Associació Catalana de Franquiciadors aprova l'entrada de franquiciats en la seva estructura

20/09/2019

L'Associació Catalana de Franquiciadors (ACF) ha aprovat, en una assemblea general extraordinària celebrada el passat 16 de setembre, l'admissió de franquiciats dins a l'associació. La decisió es va prendre "per unanimitat" i, en la pràctica, suposa que els franquiciats tindran veu i vot, i que podran formar part de la junta directiva de l'associació.

Després d'un debat intern que, segons fonts de l'associació, ha durat més d'un any, l'ACF ha aprovat l'entrada de franquiciats en la seva estructura. D'aquesta manera, la seva seu del Passeig de Gràcia aspira a convertir-se en "un centre de trobada, debat i col·laboració entre les dues parts implicades" en el sistema de franquícies a Catalunya.

La decisió de crear un fòrum per a la defensa comuna dels interessos de franquiciadors i franquiciats segueix l'estela deixada per molts altres països on ambdues parts ja es troben integrades en una mateixa associació, com en els casos del Regne Unit, Bèlgica, França, Portugal , el Brasil o EUA En aquest últim país, es dóna la circumstància que en més d'una ocasió un franquiciat ha estat al capdavant de l'associació que representa les dues parts.

En aquest sentit, l'ACF, que es converteix en pionera a Espanya en obrir la seva associació als franquiciats, manté informada de la seva decisió a l'Associació Espanyola de Franquiciadors (AEF) -de la junta directiva forma part-, la qual està seguint un procés similar d'obertura de la seva estructura social ".

Canvi de nom: d'ACF a AFC

L'entrada de franquiciadors en l'ACF comporta un canvi en el nom de l'associació, que passa a anomenar Associació de Franquícies de Catalunya (AFC), i la modificació dels seus estatuts. També es faran constar els canvis en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

L'Associació Catalana de Franquiciadors compta amb prop de 50 socis que tenen les seves seus centrals a Catalunya, on el sistema de franquícies està format per més de 300 marques, segons dades de la pròpia ACF.

Criteris dominants a Europa

La incorporació de franquiciats dins de l'estructura de l'ACF es fa seguint els criteris dominants recollits en un informe de la Federació Europea de la Franquícia (EFF) del mes d'abril de 2018.

Aquest informe constata que, a mesura que es va desenvolupar el sistema de franquícies, en alguns països van aparèixer associacions de franquiciats (organitzades per franquiciats d'una marca concreta o bé de caràcter general) orientades, bàsicament, a pressionar als reguladors legals perquè fessin una estreta vigilància de les relacions franquiciador -franquiciado. Inicialment, la IFA (USA), la BFA (Regne Unit), la FFF (França) i la BFA (Bèlgica) van considerar un risc d'enfrontaments indesitjables la proliferació d'aquest tipus d'associacions, tenint en compte l'esperit de col·laboració en la qual es basa del contracte de franquícia.

Per això, les entitats esmentades i altres que es van afegint (Portugal, Espanya, etc.) s'han mogut o s'estan movent cap a:
• Definir i estructurar l'associació, fins ara franquiciadora, com una entitat que inclogui franquiciadors i franquiciats, amb la vista posada en el diàleg i treballant junts per objectius compartits i comuns.
• Implementar la representació dels franquiciats en les seves juntes directives.

Totes les associacions que ja han implementat aquesta política inclusiva consideren el resultat com a molt positiu des de diferents punts de vista:
1. Implicats directes: Estar junts, franquiciador i franquiciat, en una mateixa associació fomenta l'esperit de col·laboració, particularment en assumptes sensibles. Treballar i aprendre un de l'altre facilita saber compartir i confiar, generant sinceritat i transparència amb una visió més profunda i a llarg termini.
2. Sistema de franquícies: Siguin o no membres de l'associació nacional corresponent, les persones, empreses i entitats relacionades amb la franquícia, perceben positivament que els interessos de franquiciadors i franquiciats siguin interdependents i compartits.
3. Mercat, en general, incloent franquiciats futurs i franquiciadors: Tenen una percepció positiva de la cultura de diàleg generada i dóna una major confiança.
4. Reguladors legals: Redueix la percepció que la relació entre les parts està desequilibrada, a favor del franquiciador, reforçant el paper de la franquícia com a model empresarial.
5. Associacions nacionals: Compartir els punts de vista amb els franquiciats i les experiències de les dues parts, amplia el debat, facilita la resolució de problemes i desenvolupa posicions convergents en una atmosfera de sinceritat.