Línia d'avals per garantir la liquiditat d'autònoms i empreses

26/03/2020

El govern adopta així mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.


El Consell de Ministres va aprovar el 24 de març de 2020 l'Acord que recull les característiques del primer tram de la Línia d'Avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

En què consisteix la Línia d'Avals?

  • La Línia d'Avals, amb un import màxim de 100.000 milions d'euros, té com a objectiu donar suport a les empreses i autònoms espanyols, garantint l'accés al finançament necessari per amntenir l'activitat i la feina.
  • El Consell de Ministres ha aprovat les característiques del primer tram de la Línia, per import de 20.000 milions d'euros, el 50% dels quals s'utilitzarà per garantir préstecs d'autònoms i pimes.
  • La Línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar finançament per pagament de salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat, inclosos venciments d'obligacions financeres o tributàries.
  • La garantia cobreix, en el cas d'autònoms i pimes, el 80% dels nous préstecs i renovacions de finançament.
  • Per a la resta d'empreses, es garanteix el 70% del nou finançament concedit i el 60% de les operacions de renovació.

Per a més informació i detall, consultar la nota de premsa del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.