Nou Servei d’Assessorament Post Covid-19

16/06/2020

L'ACF impulsa diverses iniciatives per ajudar els seus socis a recuperar l'activitat empresarial i a preparar-se per fer front a la nova normalitat.


Des de l'Associació de Franquícies de Catalunya ("ACF") no som aliens a la crisi que està originant la pandèmia de la Covid-19, encara més en un sector com el de la franquícia, que per les seves particularitats s'ha vist greument afectat.

Per tal de recolzar els nostres socis i amics en aquests moments, des de l'ACF estem duent a terme diverses iniciatives, que serveixin per ajudar-vos a recuperar l'activitat empresarial i preparar-vos per afrontar, en les millors condicions possibles, les dificultats i incerteses de la nova normalitat en què aviat ens trobarem.

En aquest sentit, ens complau informar-te que, de la mà del nostre soci col·laborador RSM Spain, l'ACF ofereix als seus socis un assessorament legal, fiscal, econòmic i financer, que cobreix els següents aspectes:

  1. Revisió del grau de compliment de les obligacions societàries de l'empresa.
  2. Revisió dels principals contractes amb franquiciats o tercers, en aquells aspectes que puguin ser conflictius o d'especial importància.
  3. Revisió respecte de l'adaptació de l'empresa a la normativa de protecció de dades o de la situació de protecció dels secrets empresarials o comercials.
  4. Consulta en matèria de reclamacions de deutes, reclamacions per incompliment de contractes subscrits amb els franquiciats, proveïdors, arrendadors o altres tercers (entitats financeres, administracions públiques o consumidors, entre d'altres).
  5. Consulta sobre qüestions de caràcter laboral amb els treballadors (acomiadaments i sancions, modificació substancial de les condicions de treball o accidents de treball, entre d'altres), així com reclamacions en matèria de seguretat social, negociació col·lectiva i/o expedients de regulació d'ocupació.
  6. Revisió dels diferents aspectes fiscals que poden afectar tant a la pròpia companyia com als seus socis.
  7. Anàlisi preliminar de la situació econòmica-financera del negoci de la companyia, proposant solucions per a fer front a la situació generada per la COVID-19, ja sigui de reestructuració del negoci o de sol·licitud de crèdits ICO.

Quin gran atractiu presenta aquest nou servei?

1. Oferta econòmica molt interessant. La filosofia es la següent: (i) un primer servei gratuït, consistent en fer una revisió preliminar i un diagnòstic de la situació de l'empresa en relació amb els aspectes abans esmentats, i (ii) la possibilitat de rebre assessorament personalitzat amb unes condicions econòmiques preferents, amb descomptes de fins al 25%.

2. RSM Spain compta amb un equip d'advocats i economistes especialitzats en l'àrea de franquícies. En definitiva, té el valor afegit que una mateixa empresa pot oferir serveis multidisciplinaris, amb els corresponents beneficis que això comporta.

Com funciona?

Si estàs interessats a rebre assessorament en alguna de les matèries enumerades anteriorment, et preguem que ens enviïs un correu electrònic a la direcció de l'ACF (info@acf.cat), indicant quines són les qüestions que t'interessen més. Nosaltres et farem arribar un breu qüestionari que permeti a RSM Spain a fer un primer diagnòstic totalment personalitzat o, si es creu més convenient, podem tenir una reunió, sigui presencial o per telèfon o videoconferència, amb professionals de RSM Spain, a fi i efecte de poder comentar amb més detall els assumptes del teu interès.

T'animem a aprofitar aquesta oportunitat i, de la mà de RSM Spain, podrem ajudar-te a planificar i executar les mesures adients amb les millors garanties.

Salutacions de tot l'equip de l'ACF.