Nova Junta Directiva de la ACF

03/04/2017

Noves incorporacions a la Junta Directiva de la ACF


L’Assemblea General Ordinària celebrada el 31 de març de 2017, va anomenar la nova Junta Directiva que agafa el relleu del grup de fundadors que la varen constituir. A la mateixa sessió és va aprovar la gestió portada a terme fins al moment, així com els estats econòmics i la especial relació que uneix a la Associació Catalana de Franquiciadors amb la Associació Espanyola, de la que la ACF forma part com a soci institucional i on representa els interessos del sistema de franquícies català com membre permanent de la seva Junta Directiva.

La Junta Directiva de la ACF -que està oberta a noves incorporacions- ha quedat constituïda per les següents persones:

President: Xavier Vallhonrat, de Grup Solgepan

Secretari: Àngel Amat, de Beep-Ticnova

Tresorer: Eduard Santolaria, de The New Kids Club

Vocal: Montse Cubedo, del Disgol Group

Vocal: Nino Gómez, de DTS Grup