Nova subvenció per a llocs de treball

05/08/2020

Subvenció de la Generalitat per al manteniment dels llocs de treball en micropimes i autònoms amb fins a 10 treballadors

OBJECTIU

Una ajuda extraordinària en forma de subvenció (fons perdut) per al manteniment dels llocs de treball amb la norma de mantenir-los durant un any (mínim) des del moment en què et aproven la subvenció.

BENEFICIARIS
Autònoms i micropimes amb un màxim de 10 treballadors i una facturació inferior a 2 milions d'euros, amb domicili a Catalunya i que el 14 de març van haver de
aturar l'activitat per Reial Decret (comerços, restaurants, perruqueries i estètica, agències de viatges, gimnasos, etc.) o bé van patir unes pèrdues d'ingressos superiors
a l'75% dels seus ingressos en relació al que facturat en les mateixes dates de l'any anterior, encara que no estiguessin obligats a tancar pel Reial Decret esmentat.

IMPORT AJUDA
S'ha de identificar els treballadors que hi havia a l'empresa el 14 de març i mantenir els llocs de treball durant un mínim de 12 mesos.
La subvenció és un mòdul de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla i per a un màxim de 3 treballadors, és a dir 13.107,15 €. Es realitzarà el 90% de l'pagament de la subvenció en el moment d'aprovació i el 10% restant a el cap d'un any i un cop justificat el manteniment de el personal.

PLAZO PRESENTACIÓN
La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre del 2020 inclusive, PERO LOS PROYECTOS SE VAN APROBANDO POR ORDEN DE ENTRADA HASTA SU FINALIZACIÓN PRESUPUESTARIA, por lo que hay que pedirlo cuanto antes.

OBSERVACIONS:
Per sol·licitar l'ajuda el sol·licitant ha de:
- estar a l'corrent de pagament amb l'AEAT i la Seguretat Social o bé tenir un
ajornament en vigor.
- tenir en vigor el certificat digital de l'empresa o persona en cas d'autònom.

Las centrales franquiciadoras y/o sus franquiciados, radicados en Cataluña, interesados deben remitir un e-mail a la dirección info@acf,cat y nuestro proveedor homologado CISLE les remitirá la documentación y toda la información necesaria.
El coste de la tramitación es de 250 € + IVA y, una vez conseguida y justificada la subvención, el 10% de la cantidad obtenida, todo ello a liquidar directamente a CISLE.