Oberta la convocatòria dels Premis Franquícies de Catalunya

12/04/2019

Teniu temps fins al 3 de juny per presentar la vostra candidatura.

L’Associació Catalana de Franquiciadors convoca els denominats Premis Franquícies de Catalunya, amb la finalitat de reconèixer públicament a les empreses i persones que més s’hagin distingit en el entorn de la franquícia, segons les següents bases:

Bases

1. Objectiu. Donar visibilitat i premiar la gestió d’empreses i persones relacionades amb el sistema de franquícia, amb seu a Catalunya o directament implicades en aquest mercat.

2. Calendari. La present convocatòria es publica el dia 10 d’abril de 2019 i els Premis s’entregaran, en un acte públic que tindrà lloc el dia 12 de juny de 2019 en el espai Bizfranquícies del saló Bizbarcelona.

El termini de presentació de candidatures es tancarà a les 24 hores del dia 3 de juny de 2019

3. Participants. Segons sigui la categoria a la que s’opti, podran ser premiades empreses franquiciadores, franquiciades i proveïdores, entitats, persones a títol individual i/o equips professionals.

4. Categories. S’estableixen les següents:

a) A la franquícia catalana amb millor projecció en el mercat català

b) A la franquícia catalana amb millor projecció en el mercat estatal

c) A la franquícia catalana amb millor projecció internacional

d) A la franquícia catalana amb millor política de responsabilitat social

e) A la franquícia no catalana amb millor projecció a Catalunya

f) Al millor equip d’expansió de franquícies o de màrqueting franquiciador

g) Al millor Franquiciat d’una xarxa de franquícies catalana

h) Al millor President/CEO d’una empresa franquiciadora catalana

i) A la franquícia catalana amb millor integració de franquiciats

j) Al Proveïdor homologat amb millor activitat referida a franquícies

5. Premis. Es lliurarà un trofeu commemoratiu per cada categoria premiada.

6. Presentació de candidatures. Els candidats hauran d’enviar un correu electrònic a info@acf.cat, indicant la categoria/s per la qual es presentin, adjuntant els arxius que considerin adients, argumentant els motius i aportant una valoració de la seva trajectòria.

També podran aportar tot aquell material, en suport físic, que creguin adequat, sense limitació, per completar la seva candidatura. S’enviarà a la seu de l’ACF, Passeig de Gràcia, 118, pral. de Barcelona (CP 08008).

En qualsevol cas, la participació es considerarà confirmada en el moment que el candidat rebi un correu electrònic de resposta per part de l’ACF.

Les candidatures es podran presentar, indistintament, en català o en castellà.

7. Jurat. Estarà constituït per 5 membres: Xavier Vallhonrat, president de l’ACF; Ana Úbeda, advocada especialitzada en franquícies de RSM Spain; Aleix Planas, director del saló Bizbarcelona de Fira de Barcelona, Joan Rubio (director de franquícies de Banc Sabadell) i Juan Carlos Valero (periodista i responsable de relacions institucionals de ABC - Grup Vocento).

Les decisions del Jurat no son recurribles en cap cas.

8. Acceptació. La participació en els Premis Franquícies de Catalunya suposa l’acceptació de les bases i de qualsevol decisió que pugui prendre el Jurat sobre situacions no previstes a les mateixes.

D'igual manera, l’ACF queda autoritzada per difondre notícies, fotografies i dades relatives als Premis, els participants i els guanyadors, sense limitació.