Subvencions per a establiments franquiciats a Mataró

09/10/2020

L'Ajuntament de Mataró obrirà una línia de subvencions a fons perdut per als comerciants i empreses de serveis que realitzin inversions i actuacions per a la transformació digital del seu negoci a peu de carrer.


Beneficiaris

Les persones sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions seran exclusivament els autònoms, microempreses o petites empreses, titulars d’establiments comercials ubicats a Mataró i que es corresponguin NOMÉS amb els següents sectors:

1 - Establiments comercials individuals de venda al detall, DE TOTS ELS SECTORS.

2 - Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:

 • Tallers i serveis de reparacions mecànics 
 • Serveis fotogràfics i audiovisuals
 • Copisteries i arts gràfiques
 • Serveis d’arranjaments de roba o de calçat
 • Agències de viatges detallistes
 • Tintoreries i bugaderies
 • Perruqueries, salons d’estètica i bellesa
 • Servei de menjar preparat i càtering  
 • Bars i restaurants
 • Clíniques veterinàries amb botiga física

3 - Parades de mercats públics i privats


Accions subvencionables i quantia

Serà subvencionable la despesa per serveis prestats per autònoms i empreses externes especialitzades en les accions subvencionables com:

1. Accions de comunicació i màrqueting:

 • Contractació de serveis de comunicació digital per a:
 • Creació o remodelació del lloc web.
 • Creació i gestió de perfils comercials a les xarxes socials.
 • Instal·lació i configuració d'eines d'analítica de dades pel web / xarxes socials.
 • Creació i publicació de butlletins informatius (newsletters).
 • Adaptació del web al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
 • Contractació de serveis de màrqueting digital per:
 • Elaborar un pla de màrqueting digital.
 • Crear campanyes de publicitat.
 • Serveis de posicionament a cercadors. 

2. Accions de venda online, gestió

Contractació de serveis per a la transformació de l’empresa en negoci online:

 • Creació de continguts digitals corresponents als productes oferts per incloure’ls en plataformes de venda online.
 • Subscripció a plataformes de venda online (Marketplace o webs i apps de venda online),  gestió i publicació del catàleg de productes.
 • Implementació de sistema de venda online propi. Gestió del catàleg de productes, contractació d’operadors logístics i distribució, creació i implantació de passarel·les de          pagament. 

Digitalització dels processos de l’establiment o punt de venda:

 • Implementació i integració de sistemes d’informació de l’establiment:
  • Sistema de gestió de clients (CRM)
  • Sistemes de cartelleria digital (digital  amb gestió de dades. Implantació de software i hardware de cartelleria i digitalització de continguts i productes de l'establiment
  • Sistemes de gestió informatitzada: Software i hardware de terminal al punt de venda connectat a Internet
  • Sistema de gestió de magatzem (control d´estocs)
  • Sistemes de fidelització de clients connectat a Internet.
 • Digitalització de l’experiència de compra a l’establiment


La quantia de la subvenció serà del 50% del cost de projecte, amb un import
màxim de 3.000,00 € per empresa.

Termini de sol·licitud: del 18 de novembre al 9 de desembre de 2020.

Observacions: només s’acceptarà una sol·licitud per  empresa.

Es presentarà telemàticament, per tant comproveu que el certificat digital estigui bé. 

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida.

El sol·licitant s´haurà de trobar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció està comprès entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 2020.     


Per a més informació: info@franquiciescat.org