Suprimit per Reial Decret el Registre Oficial de Franquiciadors

11/12/2018

Desprès de 20 anys, l’Administració reforma la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista.

El Registre de Franquiciadors, pensat per donar més informació als mercats i d’obligada inscripció per part de les empreses franquiciadores, ha estat suprimit amb la publicació en el BOE, el passat divendres dia 7 de desembre, d’un Reial Decret “de mesures urgents per l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la industria i el comerç a Espanya.” Els motius argüits són les greus carències de les aplicacions informàtiques utilitzades pel Ministeri d’Industria i la utilització complicada i poc intuïtiva per als usuaris, segons el propi RD.

El Registre ha tingut problemes des de el seu naixement fa 20 anys, quan se li va donar només un caràcter de simple cens i no és cuidés el seu manteniment i, per suposat, mai s’apliqués la normativa prevista sobre infraccions.

Des de l’Associació Catalana de Franquiciadors, el seu President, Xavier Vallhonrat, valora la nova situació creada: “És important advertir que és manté la part del RD que es refereix a la obligatorietat de aportar la denominada informació pre-contractual als possibles franquiciats de la mateixa manera que es feia fins ara. Només ha deixat d’existir el propi Reglament, la qual cosa allibera a les empreses d’un tràmit que, lamentablement, s’havia anat fent dia a dia més prescindible pel desinterès de qui tenia la responsabilitat del seu manteniment.”

El text publicat en el BOE reconeix en el seu apartat VI que: “la única información que este Registro verifica es que la empresa franquiciadora ostenta la titularidad o el derecho de uso de la marca. Ningún otro dato más de los comunicados por los franquiciadores es objeto de comprobación por el personal del Registro.” No hi calen comentaris.

La preocupació per dotar sempre de la màxima confiança un sistema de comercialització de serveis i comerços tant exitós com és la franquícia, fa que l’ACF potenciï el servei d’atenció i consultes obert a totes les persones a qui convingui, a fi d'aportar la millor i més complerta informació a tots els interessats.

Més informació sobre l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE FRANQUICIADORS (ACF):

info@acf.cat
www.acf.cat
Telèfon: 93 255 31 22