Els beneficis econòmics d’invertir en cultura preventiva

 

És important conèixer els beneficis de la Cultura Preventiva, ja que al marge dels motius morals, ètics o forçats per la legislació vigent, la integració de la prevenció al sistema de gestió de l’empresa.

     

 

És important conèixer els beneficis de la Cultura Preventiva, ja que al marge dels motius morals, ètics o forçats per la legislació vigent, la integració de la prevenció al sistema de gestió de l’empresa, ens permet assolir majors taxes de rendibilitat, eficiència i satisfacció amb tota l’empresa.

Les empreses que tenen consolidada una bona gestió de la salut i la seguretat, a més de distingir-se pels elevats estàndards de qualitat, tenen els riscos sota control i experimenten millores progressives en la incidència d’accidents i malalties derivades del treball.

Un dels reptes del sector de la Prevenció de Riscos Laborals és la quantificació de la rendibilitat en la inversió de la seguretat laboral. L’Informe desenvolupat per l’Associació Espanyola per a la Qualitat (AEC) estima que per cada euro invertit en seguretat i salut laboral, el rendiment és de 2,2 euros de retorn.

A més de la rendibilitat, hi ha molts altres beneficis objectius que es deriven de tenir una bona cultura preventiva. A continuació mostrem els més rellevants:

  1. Reducció de baixes laborals: les mesures preventives permeten reduir els índexs de sinistralitat laboral i les malalties derivades del treball. Amb això, evitarem alteracions en la producció, reduirem les baixes per malaltia i tindrem menors costos administratius i legals. A més, certs accidents laborals poden generar costos directes inassolibles que poguessin frenar el creixement
  2. Millora de la imatge d’empresa: les conseqüències de no comptar amb mesures preventives de seguretat poden generar incidents que ens facin perdre clients, contractes, imatge de marca o reputació de l’empresa.
  3. Millorar la motivació dels treballadors: els problemes de salut dels treballadors poden arribar a duplicar el nivell d’absentisme per malaltia, generant poca implicació i motivació de la plantilla, que es podria resoldre si parem atenció a les condicions higièniques i de seguretat laboral.

En conclusió, si apostem per integrar la cultura preventiva dins de la gestió de l’empresa, assegurarem unes bones condicions de seguretat i salut laboral que ens permetran reduir riscos, minimitzar imprevistos, ampliar productivitat i, en conseqüència, millorar la rendibilitat de l’empresa.

La Prevenció de Riscos Laborals és una inversió segura i amb retorn directa.

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Notícies Anteriors