L’Associació de Franquícies de Catalunya és l’entitat professional que agrupa i dona serveis als franquiciadors, als franquiciats i als emprenedors interessats en el sistema de franquícies a tot el territori català.

Notes de Societat

Serveis
Serveis de l'associació

A més de la defensa dels principis deontològics del sistema de franquícies, l’AFC té entre les seves finalitats la prestació de serveis informatius, financers, administratius, comercials, tècnics o de qualsevol altre classe que responguin a les necessitats dels seus associats.

Per extensió, també donem servei a tots els franquiciadors de Catalunya i els seus franquiciats, independentment de la seva ubicació. El canal adequat de consulta és el correu electrònic info@franquiciescat.org des del qual procurem donar la millor i més ràpida resposta.

 • Creació i direcció de franquícies
 • Cerca de marques per a potencials franquiciats
 • Requisits per signar un contracte
 • Informació sobre conceptes i sectors subvencionables
 • Convocatòries obertes
 • Gestió per a la obtenció de subvencions
 • Estudi de contractes
 • Consultes específiques
 • Mediació entre les parts
 • La franquícia catalana en el mercat nacional
 • Projecció internacional de les marques catalanes
 • Organització i/o participació en jornades divulgatives
 • Suport als associats en fires i exhibicions
 • Relacions amb les Administracions i Entitats
 • Empreses de serveis per a franquiciadors i franquiciats
 • franquiciescat.org
 • Butlletí electrònic d’informació
 • Difusió de notícies pròpies i dels associats
 • Bústia d’atenció: info@franquiciescat.org

Oberta la convocatòria dels PREMIS FRANQUÍCIES DE CATALUNYA 2023

Des de l’1 de setembre i fins el 19 de novembre restarà oberta la recepció de candidatures per optar a les 11 categories que premiaran la bona gestió i l’èxit empresarial dels franquiciadors i franquiciats de les xarxes catalanes a tot el món i d’aquelles foranes que tenen presència en el nostre territori.

Desprès de constatar el creixent interès pels nostres premis, aquesta és la cinquena oportunitat que ens donem per reconèixer la feina ben feta pels més destacats representants de la franquícia durant l’any 2023.

Els Premis Franquícies de Catalunya estan patrocinats pel nostre soci col·laborador:

Clicant en el botó que hi ha a continuació, trobareu les bases complertes de la convocatòria d’enguany.

Les Centrals
Franquiciadores
de Catalunya

La franquícia té un paper important en la modernització del comerç, l’aplicació de novadores formes de gestió en els serveis i, de forma destacada, en la generació de microempreses i pimes i, per tant, d’ocupació a través dels seus franquiciats.

L’AFC ha recopilat les dades de les 316 centrals de franquícia radicades a Catalunya i identificades en 24 sectors d’activitat econòmica de comerç i serveis, amb xifres de facturació, nombre de locals operatius i ocupació generada.

Tot això està en el informe estadístic 2023, presentat recentment, així com la projecció internacional de les franquícies catalanes, presents a 124 països amb més de 5.500 locals operatius.

Podeu accedir a l’informe “Les Centrals de Franquícia de Catalunya. Estadístiques 2023” en l’apartat de “documents” o bé clicant en aquest botó:

L'Associació

L’Associació de Franquícies de Catalunya dona suport i assistència als franquiciadors i als franquiciats establerts en el territori català. Entre els seus objectius principals hi ha l’harmonització dels interessos professionals d’ambdues parts. També, la representació de les empreses associades i el foment del sistema de franquícia davant de les Administracions, Institucions i Organismes, públics i privats, relacionats amb el comerç, els serveis i l’economia en general.

Valors

És missió de l’AFC vetllar pel compliment dels principis recollits en el Codi Deontològic Europeu de la Franquícia en les relacions entre franquiciadors i franquiciats i, també, per l’harmonització del sistema dins i des del mercat català.

Prestem serveis informatius, estadístics, comercials, tècnics i formatius, amb una atenció especial als emprenedors que volen iniciar-se com a franquiciadors o adquirir una franquícia.

Avui, la franquícia a Catalunya compte amb 316 marques operatives, amb 22.148 establiments a tot l’estat espanyol que donen ocupació a 73.413 persones. A més, 91 d’aquestes marques estan presents en altres països amb un total de 5.578 establiments.

L’Associació de Franquícies de Catalunya és membre de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Franquiciadors (AEF) i, a través d’aquesta, està representada a la Federació Europea de la Franquícia (EFF).

Els nostres Socis