Espanya té 5 expedients mediambientals a causa de l’incorrecte tractament de les aigües residuals

España debe pagar una multa de 53,4 millones de euros por el incorrecto tratamiento de las aguas residuales de 516 aglomeraciones urbanas.

 

   

 

Les plantes de tractament d’aigües residuals ocupen el sisè lloc a la contribució de N2O mundials, arribant a emetre un 3% del total.

Segons Ricard Prats, Director d’Operacions i Expansió d’Elefant Blau“les aigües residuals resultants del rentat dels vehicles són recollides i separades dels fangs i els hidrocarburs abans d’arribar a la xarxa de sanejament”.

Gener 2022-Espanya és el país de la Unió Europea amb més infraccions mediambientals emeses per la Comissió Europea, amb un total de 30 expedients oberts el 2020. Entre aquests destaquen 5 relacionats amb la incorrecta depuració de les aigües residuals. A més, Espanya ha de pagar una multa de 53,4 milions d’euros ja que, segons la normativa europea, 2.059 aglomeracions urbanes espanyoles de més de 2.000 habitants haurien de tractar correctament les aigües residuals ja que, segons el pla nacional de depuració del juliol del 2021 , 516 (25% del total) no compleixen amb la Directiva Europea 91/271/CEE.

 

Conseqüències mediambientals del tractament incorrecte de les aigües residuals

Les plantes de tractament d’aigües residuals ocupen el sisè lloc a la contribució de N2O mundials, arribant a emetre un 3% del total emès del gas. Durant el procés de depuració de les aigües residuals s’emeten gasos amb efecte d’hivernacle, principalment CO2 i N2O. Així, les emissions de N2O d‟aquests centres aporten el 26% de la petjada de carboni de tot el cicle de l‟aigua.

És per això que Elefante Azul, empresa europea pionera en el rentat de cotxes a alta pressió, vol enfocar les activitats a minimitzar el deteriorament del medi ambient. Per això, Ricard Prats, Director d’Operacions i Expansió de la companyia, explica que “les aigües residuals resultants del rentat dels vehicles són recollides i separades dels fangs i hidrocarburs abans d’arribar a la xarxa de sanejament”.

Més enllà del seu impacte sobre l’atmosfera, el maltractament de les aigües residuals també afecta les aigües receptores. El motiu principal és la eliminació incorrecta d’una sèrie de substàncies recalcitrants – provinents de fàrmacs, productes d’higiene personal, pesticides, surfactants o compostos derivats de processos de desinfecció i d’oxidació – que són nocius per als llacs i rius.

Per evitar aquest problema, tots els centres d’autorentat de la nostra cadena utilitzen un sabó en pols 90% biodegradable i un sistema de rentat a pressió mitjançant aigua automatitzada amb un polvoritzador específic que permet reduir el consum d’aigua fins als 50 o 60 litres per rentat de cotxe, davant dels 150 i 400 litres que gasten altres sistemes de rentat”, afegeix Prats.

A més, la franquícia compta amb un equip de recerca enfocat a donar un servei que sigui el menys perjudicial possible amb el medi ambient: “Enfocar-se al bon compliment de la política mediambiental ens aporta avantatge competitiu en relació amb altres empreses del sector, ja que els clients veuen un model més sostenible per al planeta i guanyem quota de mercat”, finalitza l’expert.

Sobre Grup Moure

Grupo Moure és un hòlding fundat el 1996 amb presència al sector energètic i carwash, entre d’altres, que engloba les empreses Elefante AzulAutonetoilPetronet i Washnet Factory. Elefante Azul, amb més de 30 anys d’experiència al sector, és la primera empresa europea pionera en el rentat de cotxes a alta pressió, garantint la major eficàcia gràcies als sistemes exclusius, fàcils i flexibles per al client; Autonetoil és una xarxa de benzineres ‘Quality Low Cost’ que compta amb 14 centres a nivell nacional; Petronet és distribuïdora núm. 1 a Espanya de peces de carwash i, finalment, Washnet Factory, està especialitzada en la fabricació i instal·lació de centres de rentat.

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Notícies Anteriors