Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic Next Generation EU

 

Objectius

L’objecte es la regulació de la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall de diversos serveis (veure llistat CNAE, al final) amb la finalitat d’impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Beneficiaris i requisits

Els destinataris seran persones autònomes, petites i mitjanes empreses comercials titulars d’un establiment de comerç al detall i les entitats associatives de comerç i associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. L’activitat principal del negoci haurà de correspondre a alguna de les activitats incloses als CNAE 45 o 47 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya i haurà d’ajuntar en el formulari de sol·licitud la Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (https://autodiagnosi.ccam.cat/ ) del CCAM.

Les solucions tecnològiques han d’estar com a mínim en llengua catalana.

Actuacions subvencionables

En l’àmbit dels autònoms i PIMES es consideraran subvencionables els projectes següents:

1)   Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, es subvencionaran despeses relacionades amb:

  1. La millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada
  2. Despeses per fomentar la omnicanalitat dels models de negoci i la millora de l’experiència de compra en l’entorn digital, creació d’una botiga online
  3. Despeses relacionades amb la implementació de solucions
  4. Despeses per al desenvolupament d’aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils o altres dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.
  5. Despeses de contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d’assessors i assessores tecnològiques del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.

2)  Despeses referides a la transformació del punt de venda:

  1. Digitalització de la gestió del comerç.
  2. Transformació digital del comerç no sedentari
  3. Aplicació de noves tecnologies en el punt de venta per millorar i actualitzar el procediment de pagament i evitar cues i aglomeracions.
  4. Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic: balances, ordinadors, tauletes, etc.  sempre que siguin per a ús directe de l’establiment o de la seva clientela
  5. Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR… )
  6. Implantació d’etiquetes electròniques RFID
  7. Sistemes de comptadors de persones
  8. Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)

3)    Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular:

  1. Inversions per disminuir el consum d’envasos i adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental de la distribució comercial, lliuraments i devolucions, sobretot per al que fa referencia a l’últim quilòmetre.
  2. Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana

 

Procedimiento de concesión

Es el de concurrencia competitiva, vinculada a la puntuación obtenida mediante los criterios de valoración establecidos.

 

Cuantía

Aportación única por beneficiario de hasta el 80% de los gastos subvencionables, con un máximo de 75.000 euros y una inversión mínima de 2.000 euros.

Termini

Del 15 de desembre de 2022 al 19 de gener de 2023 a les14:00 horas

Documentació complementària a la sol·licitud per autònoms i empreses

 • Annex de dades especifiques segons model
 • Certificat de situació censal de l’Agència Tributària.
 • Document oficial que acrediti el nombre de treballadors a data de 30/09/2022: RLC (rebut de liquidació de cotitzacions) o RNT (relació nominal de treballadors) de la Seguretat Social.
 • La autodiagnosis TIC (https://autodiagnosi.ccam.cat/ ) del CCAM

Per obtenir informació complerta de procediments, dirigiu-vos  a: info@franquiciescat.org

Recordeu que el termini de presentació acaba el 19 de gener de 2023 a les 14.00 hores.

Llistat CCAE-2009 subvencionables:

(Classificació catalana d’activitats econòmiques)

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes

451 Venda de vehicles de motor

4511 Venda d’automòbils i vehicles de motor lleuger

4519 Venda d’altres vehicles de motor

452 Manteniment i reparació de vehicles de motor

4520 Manteniment i reparació de vehicles de motor

453 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4531 Comerç a l’engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris

4540 Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris

 

47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes

471 Comerç al detall en establiments no especialitzats

4711 Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments no especialitzats

4719 Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats

472 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats

4721 Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats

4722 Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats

4723 Comerç al detall de peix i marisc en establiments especialitzats

4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats

4726 Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats

4729 Comerç al detall d’altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats

473 Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats

4730 Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats

474 Comerç al detall d’equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en establiments especialitzats

4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats

4742 Comerç al detall d’equips de telecomunicacions en establiments especialitzats

4743 Comerç al detall d’equips d’àudio i vídeo en establiments especialitzats

475 Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats

4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats

4752 Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats

4753 Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats

4754 Comerç al detall d’electrodomèstics en establiments especialitzats

4759 Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats

476 Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en establiments especialitzats

4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats

4763 Comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats

4764 Comerç al detall d’articles d’esport en establiments especialitzats

4765 Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

477 Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats

4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats

4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

4773 Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats

4774 Comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats

4775 Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats

4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals domèstics en Establiments especialitzats

4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats

4778 Comerç al detall d’altres tipus d’articles nous en establiments especialitzats

4779 Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments especialitzats

478 Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants

4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants

4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants

4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i mercats ambulants

479 Comerç al detall fora d’establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants

4791 Comerç al detall per correspondència i per Internet

4799 Comerç al detall d’altres tipus fora d’establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants

Per a més informació sobre tramitació:

info@franquiciescat.org

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Notícies Anteriors