L’Ajuntament de Barcelona obre una línia de subvencions per als comerciants i restauradors

L’Ajuntament de Barcelona ha obert una línia de subvencions a fons perdut per als comerciants i restauradors que realitzin inversions i actuacions per a la transformació digital del seu negoci.

Beneficiaris: Les persones/empreses sol·licitants d’aquesta subvenció seran exclusivament els següents establiments comercials:

  1. Establiments comercials individuals de venda al detall
  2. Parades de mercats municipals. La resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall quedaran exclosos
  3. Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis: Tallers i serveis de reparacions mecànics, Serveis fotogràfics i audiovisuals, Copisteries i arts gràfiques, Serveis de reparacions, Agències de viatges detallistes, Tintoreries i bugaderies, Perruqueries, salons d’estètica i bellesa, Servei de menjar preparat i càtering, Bars i restaurants, Clíniques veterinàries amb botiga física.

Aquests establiments comercials i de restauració hauran de disposar de local comercial situat en planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de Barcelona i tenir seu fiscal a la província de Barcelona.

Accions i import 

Les despeses subvencionables es classificaran d’acord amb les següents modalitats:

  • Modalitat 1: Obtenir una presència bàsica o àmplia a Internet. Inclourà la subvenció, per exemple, de la creació de pàgines web.
  • Modalitat 2: Obtenir una presència activa a Internet. Inclourà, per exemple, el màrqueting en línia.
  • Modalitat 3: Transformació de l’establiment en Comerç i restauració Digital. Inclourà el desenvolupament, per exemple, de botigues en línia.
  • Modalitat 4: Digitalització dels processos de l’establiment. Inclourà, per exemple, la implementació de sistemes de cartelleria digital i sistemes de gestió informatitzada.

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost de projecte, amb un import màxim de 6.000,00.-€ per sol·licitud.

Termini de sol·licitud: fins al 13 de maig del 2021

Utilització preferentment de la llengua catalana

CISLE, S.L. (www.cisle.es)
Barcelona: Portal de l´Angel, 36 Edif. Networkia (08002) Barcelona.
info@cisle.es Tel. 630751259

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Notícies Anteriors